2. februar 2007

Nytt nettsted for NDLA

Vi har nettopp etablert et nettsted (blogsamling) for nasjonal digital læringsarena Se feed i venstre marg: ndla.no. Informasjon om prosjektet vil fra nå av i hovedsak foregå der.

Template Designed by Douglas Bowman - Updated to Beta by: Blogger Team
Modified for 3-Column Layout by Hoctro