20. september 2007

Dette er en test på ScribeFire

Her kan me leggje inn litt av kvart... Kva skal me gjæra med dette verktyet? OK - me kan skriva på nynorsk, og bruka nynorskordboka... og så kan me publisere det me skriv i ScribeFire direkte te bloggen me har lagt til.


Powered by ScribeFire.

Template Designed by Douglas Bowman - Updated to Beta by: Blogger Team
Modified for 3-Column Layout by Hoctro