28. august 2009

Åpent brev til Eigersund kommune

I anledning planlagt stenging av Egersund svømmehall har jeg skrevet følgende brev til Eigersund kommune:

Til
Rådmannen i Eigersund kommune
Kopi til Varaordfører Solveig Ege Tengesdal, president i Norges Svømmeforbund Per Rune Eknes, Leder i Egersund Svømmeklubb Øystein Fardal, Dalane Tidende v/ redaktør Kjetil Stormark og journalist Egil Mong, NRK-Rogaland v/ Øystein Ellingsen, styret i Egersund dykkeklubb


Undertegnede skriver dette på vegne av styret i Egersund dykkeklubb, med unntak av styremedlem og ordfører Terje Jørgensen jr. som har meldt seg inhabil både på vegne av kommunen og klubben.

Klubben uttrykker stor misnøye og frustrasjon over den overraskende nyheten om at kommunen på kort varsel planlegger å stenge svømmehallen i fire (eller kanskje flere?) måneder denne sesongen. Vi er også forundret over at man velger å sette tidspunkt for stenging før det er klart hvilken entreprenør som får anbudet, og den usikkerhet som følger av en slik prosess med fare for at hallen må stenges for en enda lengre periode. Vi er også kritiske til at informasjonen har kommet så alt for sent, - tett opptil stenging. Framfor alt er vi bekymret for konsekvenser en stenging vil få både for vår klubb, men også for aktive svømmere og svømmeopplæring i regi av svømmeklubben, og vanntilvenning og svømmeopplæringen som gjennomføres i skolene.

Egersund Dykkeklubb driver en svært aktiv undervannsrugbygruppe.

Vi har følgende treningstider:
Mandager kl. 20.30 - 21.30 (opplæringsparti for ungdom i den dype delen av bassenget + svømmetrening for 2. års juniorer, samt seniorer)
Mandager kl. 21.30 - 22.30 (juniorer + seniorer trener undervannsrugby i den dype delen av bassenget)
Tirsdager kl. 21.30 - 22.30 (juniorer + seniorer trener i den dype delen av bassenget)
Torsdager kl. 20.30 - 21.30 (opplæringsparti for ungdom i den dype delen av bassenget + svømmetrening for 2. års juniorer, samt seniorer)
Torsdager kl. 21.30 - 22.30 (juniorer + seniorer trener undervannsrugby i den dype delen av bassenget)
Lørdager kl. 15.00 - 17.00 (miniparti for barn i den grunne delen av bassenget + svømmetrening for juniorer og seniorer i den dype delen av bassenget)

Vi har tilsammen ca. 60 aktive undervannsrugbyspillere (hvorav de fleste er ungdommer).

Spillet foregår på bunnen av den dype delen av bassenget, og vi er følgelig helt avhengige av et basseng som har tilstrekkelig dybde. Les mer om spillet på klubbens nettsider: http://www.uv-rugby.no.

På grunn av en stadig økende gjennomsnittsalder i gruppen av spillere, så bestemte klubben seg for å begynne et omfattende rekrutteringsarbeid for to år siden. Typisk for de spillerne vi rekrutterer er unge gutter som gjerne ikke trives med fotball, og som ikke har funnet en annen idrett som passer. Vi tror og mener at de hyppige treffpunktene og det gode sosiale miljøet det er på treninger og cuper hvor også flere voksenpersoner spiller sammen, virker stabiliserende og positivt for unge gutter i en ellers "utsatt" alder (i hovedsak 13 -17 år gamle). Vi er svært godt fornøyd med utviklingen i klubben de to siste årene, og er oppriktig nervøse for at vi skal miste flere spillere hvis det blir slik at nærmest en hel sesong blir spolert som følge av en langvarig stenging.

Både i seniorgruppa og i juniorgruppa har vi landslagsspillere. Egersund dykkeklubb hevder seg på topp nasjonalt nivå. Som beste resultat har vi en sølvmedalje og tre bronsemedaljer i NM. De beste resultatene har vi hatt de siste 5 - 6 årene. Med andre ord - vi er en klubb med høye ambisjoner, både hva gjelder seniorresultater, landslagsspill og rekruttering. Vi reiser på Norges-Cup (landet rundt) og norgesmesterskap. Flere reiser også på landslagssamlinger og deltar i internasjonale mesterskap. Klubben hadde nylig verdensmesterskapets toppskårer.

Inneværende sesong skal vi holde Norges-Cup i Egersundshallen i november. Her kommer det lag fra hele landet for å delta. Tidspunkt har vært kjent i lengre tid. Vanligvis bestiller mange av spillerne flybilletter lang tid i forveien for å sikre seg billige billetter. En kansellering av dette stevnet vil med andre ord kunne påføre enkeltpersoner økonomiske tap (og reiselivsbransjen i Egersund - primært lokale overnattingssteder - vil miste inntekter).
Men, det er likevel det sportslige som vil være det største tapet for oss som arrangørklubb. Egersund dykkeklubb er særlig kritisk til at kommunen kommer med informasjon om stengingen så seint at det blir svært vanskelig å finne alternative løsninger for gjennomføringen av Norges-Cupen.

Vi har også fått tatt initiativ til og er tildelt en egen rekrutteringscup for juniorspillere fra hele landet senere i sesongen (endelig dato for denne er ikke satt). Vi må - pga nevnte usikkerhet - trolig droppe også denne aktiviteten hvis beslutningen om stenging opprettholdes. Denne Cupen er den eneste planlagte rekrutteringscup for sesongen, så for aktuelle juniorspillere over hele landet vil dette være trist.

Etter å ha blitt kjent med beslutningen så har undertegnede kontaktet presidenten i Norges Svømmeforbund, Per Rune Eknes for en uttalelse, og mottatt følgende svar gjengitt i sin helhet:

"Hei Frank Emil! Dette var ikke gode nyheter nei!
Men, første kontrollspørsmål er: Har kommunen søkt dispensasjon for
stengingen til Kulturdept.? Jeg regner med at svømmehallen har mottatt
spillemidler de siste 40 årene (så vidt jeg kan huske var det en
rehabilitering for ca. 10-15 år siden?), dersom de har mottatt slike midler
må kommunen for ikke å måtte betale tilbake disse midlene søke om disp. fra
dept. I så fall skal alle brukere også høres før KKD gir denne dispen ,og
det tviler jeg på at de vil i og med fokuset nå for tiden.
Sjekk dette og responder.

I tillegg vil jeg anbefale om å søke om utsettelse eller konfrontere dept
(Giske) om dette da dette jo overhodet ikke er meningen med krisepengene, og
jeg lurer også på hvorfor ikke kommunen gjorde denne rehabiliteringen
sommeren? Og det er ingen grunn til at en svømmehall skal være sommerstengt.

Jeg står selvfølgelig til tjeneste for å komme med kraftige uttalelser i saken.
Mvh
Per Rune, tlf 92 23 48 47"

De spørsmål som presidenten i forbundet her stiller, retter vi med dette videre til kommunen.

Egersund dykkeklubb er på ingen måte ute etter å svartmale situasjonen. Vi er glade for at det er satt av penger til å fornye ventilasjonsanlegget, men vi mener at det bør være fullt mulig å se på andre måter å gjennomføre renoveringen på som ikke får så store konsekvenser for brukerne av hallen.

Vi tror og håper at kommunen vil vurdere denne saken på nytt. Vi vil gjerne hjelpe kommunen til å få dispensasjon fra departementet til å utføre dette arbeidet senere enn 1. mai 2010 (som er oppgitt som frist), slik at arbeidet kan gjennomføres sommerhalvåret 2010. Da bør det være god tid til grundig planlegging med den entreprenøren som får oppdraget, slik at stengingen kan bli redusert til et minimum.

Vi forstår at kommunen, gjennom en langvarig stenging av hallen, kan spare et betydelig kronebeløp på reduserte skyssutgifter, samt oppvarming og bemanning av hallen. Vi håper og tror at det ikke er slik motivasjon som ligger til grunn for en såpass langvarig stenging midt i høysesongen. Her kan vi ikke annet enn appellere til at kommunen til tross for dette finner en løsning som er til det beste for det store antallet brukere av hallen.

Til slutt. Vi synes det på mange måter er flott at engasjementet i denne saken er så stort. Det viser at Eigersund kommune driver en svømmehall som svært mange benytter og har stor glede av, enten det er sportslig aktivitet på høyt nivå, grunnleggende svømmeopplæring eller mosjonering. Det ville jo være sørgelig om vi som brukere ikke brydde oss...

Vi ser fram til et klargjørende og snarlig svar på de konkrete spørsmål som stilles i dette brevet, og håper at kommunen tar en grundig gjennomgang av hvilke mulige alternativer som er tilgjengelige. Som nevnt - vi stiller gjerne opp, - med forbundet i ryggen - for å hjelpe til med å få en utsettelse slik at gjennomføringen kan skje sommeren 2010.


Beste hilsen
Styret i Egersund dykkeklubb
v/ styremedlem Frank Emil Moen

Vadlåsveien 23
4370 Egersund
Mob.tlf. 91591714

Template Designed by Douglas Bowman - Updated to Beta by: Blogger Team
Modified for 3-Column Layout by Hoctro