2. februar 2007

Nytt nettsted for NDLA

Vi har nettopp etablert et nettsted (blogsamling) for nasjonal digital læringsarena Se feed i venstre marg: ndla.no. Informasjon om prosjektet vil fra nå av i hovedsak foregå der.

3 kommentarer:

Leif sa...

hmm synd....

Frank Emil Moen sa...

...hva er synd...? Vi oppretter etterhvert flere brukere, samt egne blogger for fagredaksjonene som trolig kommer som feed på hovedsiden. Det bør sikre hyppigere oppdateringer

Leif sa...

Vi får se hvordan fellesbloggene vil leve - men jeg tror at bloggmediet framfor alt er et personlig medium

Template Designed by Douglas Bowman - Updated to Beta by: Blogger Team
Modified for 3-Column Layout by Hoctro