21. august 2008

Endring selkspasnavn

Havbruksselskapet Eigersund Aqua kommer til å skifte navn til Egersund Aqua AS.

18. august 2008

JOBBSKIFTE

Jeg har nå skiftet "beite" og har omsider kommet meg over i bransjen jeg en gang utdannet meg for som marinbiolog. 1. august 2008 begynte jeg som daglig leder i havbruksselskapet Eigersund Aqua AS her i Egersund. Selskapet skal etablere et landbasert høyteknologisk og ikke minst miljøvennlig resirkuleringsanlegg for produksjon av marin hvitfisk. Trolig er det snakk om settefiskproduksjon av torsk og evt. kveite. Prosjektering av annlegget er i gang. Hjemmeside om virksomheten vil trolig være klar på www.eaqua.no i løpet av september 2008.

10. februar 2008

Blogger på ndla.no

Denne bloggen blir nok ikke stort brukt... Jeg blogger i jobbsammenheng på http://ndla.no. Videre så forsøker jeg å holde hjemmesidene mine (www.marinbi.com) sånn noenlunde oppdatert. "Møtekalenderen" forsøker jeg å holde oppdatert i forhold til jobbreiser (dager jeg er borte fra kontoret).

Template Designed by Douglas Bowman - Updated to Beta by: Blogger Team
Modified for 3-Column Layout by Hoctro