10. februar 2008

Blogger på ndla.no

Denne bloggen blir nok ikke stort brukt... Jeg blogger i jobbsammenheng på http://ndla.no. Videre så forsøker jeg å holde hjemmesidene mine (www.marinbi.com) sånn noenlunde oppdatert. "Møtekalenderen" forsøker jeg å holde oppdatert i forhold til jobbreiser (dager jeg er borte fra kontoret).

0 kommentarer:

Template Designed by Douglas Bowman - Updated to Beta by: Blogger Team
Modified for 3-Column Layout by Hoctro