18. august 2008

JOBBSKIFTE

Jeg har nå skiftet "beite" og har omsider kommet meg over i bransjen jeg en gang utdannet meg for som marinbiolog. 1. august 2008 begynte jeg som daglig leder i havbruksselskapet Eigersund Aqua AS her i Egersund. Selskapet skal etablere et landbasert høyteknologisk og ikke minst miljøvennlig resirkuleringsanlegg for produksjon av marin hvitfisk. Trolig er det snakk om settefiskproduksjon av torsk og evt. kveite. Prosjektering av annlegget er i gang. Hjemmeside om virksomheten vil trolig være klar på www.eaqua.no i løpet av september 2008.

2 kommentarer:

twn sa...

Lykke til med det marine!

Frank Emil Moen sa...

Takk for det Tommy! Og ikke minst, - lykke til videre med NDLA!

Template Designed by Douglas Bowman - Updated to Beta by: Blogger Team
Modified for 3-Column Layout by Hoctro