21. august 2008

Endring selkspasnavn

Havbruksselskapet Eigersund Aqua kommer til å skifte navn til Egersund Aqua AS.

0 kommentarer:

Template Designed by Douglas Bowman - Updated to Beta by: Blogger Team
Modified for 3-Column Layout by Hoctro