17. januar 2007

Et par "bærbar PC" klipp fra nyhetsnorge!

"Populær PC-ordning i Nord-Trøndelag kan bli forbudt". Les artikkel i kommunal rapport. Og "Gratis bøker, men PC må kjøpes" i Stavanger Aftenblad. Jeg la inn et svar på et innlegg i forbindelse med den siste artikkelen, og det lyder som følger:
"Hvem er kunnskapsløs"?
På Dalane vgs har vi hatt bærbare PC-er til elever siden 1999. Vi har prøvd ulike ordninger - stasjonære PC-er, bærbare PC-er eid av skolen og lånt ut til elevene, bærbare mac-er leaset av skolen og videreleid til elevene, og siden 2003 egeneide bærbare PC-er. Vi er ikke i det minste tvil om at egeneide bærbare PC-er er det riktige valget. Vi har nå ca. 600 bærbare PC-er som logger seg på det trådløse nettverket hver dag. Elevene betaler ikke for programvaren skolen benytter! Vi baserer oss på bruk av gratis programvare (som OpenOffice og dets like) og skolelisensiert programvare (som elevene får lov til å ha installert på maskinene sine så lenge de går på skolen). Elevene er "herre" over egen maskin og får lov til å ha installert annen programvare. Fildelingstjenester er sperret. Det er knapt NOEN på vår skole - verken lærere, elever, ledelse eller systemansvarlig som ønsker å gå tilbake til en ordning med stasjonære PC-er. Elevene kan velge om de ønsker å stille med egeneid PC eller låne en bærbar PC av skolen for 1500 kr per år (det siste er det bare en håndfull elever som benytter seg av). Den billigste PC-en som ble tilbudt gjennom en fellesordning kostet 5490 kr i høst. Denne er god nok i massevis til ordinært skolearbeid. Stadig flere elever kommer med PC-er de har anskaffet seg mens de gikk på ungdomsskolen. Selvfølgelig er det mange utfordringer knyttet til en massiv innføring av bærbare PC-er. På Dalane har vi gjort dette gradvis over flere år - og er nå svært glade for at vi var framsynte! Det værste som kan skje for videregående opplæring er om egeneide bærbare PC-er blir forbudt. Dalane videregående skole er helt enige med fylkets administrasjon og politiske flertall. LYTT TIL ERFARNE FJELLFOLK!

1 Comment:

Leif sa...

Det er da interessant å observere at Rwanda har meldt seg på prosjekt en datamaskin (bærbar sådann) per barn. De har et klart uttrykt ønske om å utvikle en kunnskapsbasert økonomi og ser dette tiltaket som et viktig ledd i dette.

Template Designed by Douglas Bowman - Updated to Beta by: Blogger Team
Modified for 3-Column Layout by Hoctro