20. januar 2007

Positivt møte med Naturfagsenteret

Har hatt møte med naturfagsenteret i dag. Møtet var svært positivt - og vi var skjønt enige om at det er viktig å få til et godt samarbeid. Vi ønsker å knytte til oss Naturfagsenteret ved at de blant annet er representert med en person i fagredaksjonen for naturfag. De har allerede produsert mye materiale og er i stadig arbeid med videreutvikling. De har et nettverk av personer som besitter kompetanse på produksjon og tilrettelegging av digitale ressurser. Vi ser det som helt sentralt at dette utnyttes gjennom et tett samarbeid. Vi vil også lytte oppmerksomt ikke bare i forhold til innholdsbiten, men også i forhold til "læringsteknisk" tilpasning. De deler vårt syn med hensyn til ønsket verktøyfunksjonalitet som styrker brukermedvirkning (deling / samhandling).

3 kommentarer:

Leif sa...

apropos blogging - tror det er lurt hvis fagredaksjonene blogger

Kari sa...

Enig med Leif. Vi i Vest-Agder skal hvis vi blir fagredaktører for norsk opprette en blogg for dette formål

Ole Christian Wold Haavik sa...

Flott, keep on running old boy. Samarbeid og deling er tingen i vårt lille land (Y)

Template Designed by Douglas Bowman - Updated to Beta by: Blogger Team
Modified for 3-Column Layout by Hoctro