11. januar 2007

Klarsignal for etablering av fagredaksjoner

Det har vært møter mellom fylkesdirektørene og kunnskapsdepartementet (tirsdag ettermiddag) og fylkesdirektørene og fylkesrådmennene (onsdag). Tilbakemeldingen fra disse møtene er svært positive og det er full støtte i alle ledd knytta til intensjonene i søkanden. Vi skal straks gå i gang med sammensetting av fagredaksjoner. Siden tiden er svært knapp vil det ikke være en søkerunde knytta til denne etableringen. Vi kommer til å ta utgangspunkt i søknaden med vedlegg (enkeltsøknader fra fylker). Fagredaksjonene forankres i ett fylke, men SKAL også ha redaktører med tilhøringhet i annen region (det er tre regioner: sør, øst og nord).

0 kommentarer:

Template Designed by Douglas Bowman - Updated to Beta by: Blogger Team
Modified for 3-Column Layout by Hoctro