12. januar 2007

Møte med NRK i dag

Jeg hadde møte med NRK i dag her i London (Margit Anne Vegstein). De er positive til prosjekttanken og vil bistå som best de kan med å levere innhold fra sitt klipparkiv. Kontakt videreføres når fagredaksjonene kommer på plass.

0 kommentarer:

Template Designed by Douglas Bowman - Updated to Beta by: Blogger Team
Modified for 3-Column Layout by Hoctro