8. januar 2007

Frykter digitalt klasseskille

Magne Nesvik - fylkesdirektøren i Rogaland utaler følgende til Vårt Land, skriver www.ukeavisenledelse.no:
Frykter digitalt klasseskille

– Det er viktig at elevene selv eier en PC. Dette kan sikres med en stipendordning, sier fylkeutdanningssjefen i Rogaland til Vårt Land. Les artikkel.

0 kommentarer:

Template Designed by Douglas Bowman - Updated to Beta by: Blogger Team
Modified for 3-Column Layout by Hoctro