8. januar 2007

Møte Gardermoen i dag

Her er presentasjonen som ble gjennomgått innledningsvis. Agenda.
Må innrømme at det var en viss spenning knyttet til dette møtet. Kjapp konklusjon - det var et nyttig møte selv om vi ikke fikk avklart alt som skal skje framover. Det vi heldigvis fikk avklart er at vi i det minste er helt enige om målet - om enn ikke nødvendigvis alle midler for å nå det. Og vi er alle enige i at vi må samarbeide om utfordringene - uavhengig av ansvarsfordeling. Utdanningsdirektoratet / ITU målbar at fellessøknaden i for liten grad signaliserte samarbeid med andre, - bruk av allerede eksisterende innhold / systemer. Vi understreket i møtet at skoleeierne har et pragmatisk forhold til målene - og ser det som helt nødvendig å samarbeide med alle parter som kan bidra til at både kortsiktige OG langsiktige mål nås. Hvis Udir / utdanning.no / skolenettet.no kan levere det skoleeierne trenger med de systemer som allerede finnes er det flott! Dette må avklares innen 1. februar slik at arbeidet med tilpasning av grensesnitt / produksjonsverktøy kan komme i gang straks.

0 kommentarer:

Template Designed by Douglas Bowman - Updated to Beta by: Blogger Team
Modified for 3-Column Layout by Hoctro