7. januar 2007

It's Learnig med ny versjon - 3.1

It's Learning kommer med ny versjon kl. 24.00 CET i dag. Den viktigste oppdatering for oss som jobber i videregående skole, og som bruker meldingssystemet gjennomgående, er muligheten for å sende meldinger til grupper. Men slik vi har forstått det er det fortsatt ikke mulig å krysse av i en deltakerliste HVEM det skal sendes melding til... (slik det faktisk var mulig for i tidligere versjoner). ITL har gitt lovnad om at dette skal komme på plass i neste versjon (til høsten!?). Les mer her om den nye versjonen.

0 kommentarer:

Template Designed by Douglas Bowman - Updated to Beta by: Blogger Team
Modified for 3-Column Layout by Hoctro