26. januar 2007

Ettdagsseminar legges til onsdag 31/1 - Flesland

Nevnte ettdagsseminar for fagredaksjoner og prosjektgruppe legges til onsdag 31/1 kl. 10.00 - 17.00 ved Scandic Bergen Airport hotel. I hovedsak trenger vi en felles innledning hvor vi samler trådene og skisserer hovedutfordringene i forhold til første "milepæl": prosjektplanen som skal leveres inn til KD 15/2. Etter en felles gjennomgang før lunsj, deler vi oss fagredaksjonsvis og tar diskusjonen videre der.

0 kommentarer:

Template Designed by Douglas Bowman - Updated to Beta by: Blogger Team
Modified for 3-Column Layout by Hoctro