15. januar 2007

Referat møte FFU - fylkesdirektører / fylkesrådmenn

Onsdag 10. januar ble det holdt et møte mellom fylkesdirektører / fylkesrådmenn hvor blant annet Nasjonal digital læringsarena ble drøftet / presentert. Som nevnt er det full tilslutning til prosjektet. I referatet framkommer opplysninger som vi i prosjektledelsen ikke var helt klar over - blant annet at KD har gitt oss en frist til 15/2 om å framlegge en prosjektplan som skal sannsynliggjøre at vi kan få på plass innhold til bruk allerede førstkommende høst. Les referatet her.

1 Comment:

Leif sa...

Det bør jo gå bra - fagredaksjonene bør jo være godt igang før det.

Template Designed by Douglas Bowman - Updated to Beta by: Blogger Team
Modified for 3-Column Layout by Hoctro