24. januar 2007

Planlegger todagersseminar nest uke

Vi planlegger et todagersseminar for prosjektgruppen og potensielle / etablerte fagredaksjoner (norsk og naturfag) i slutten av neste uke. Det er svært korte frister vi opererer med, men slik må det nødvendigvis være nå KD's frister er så stramme. 15. februar skal vi ha klar en prosjektplan, og i prosessen fram til denne fristen må en rekke avklaringer foreligge og valg tas. Blant annet må vi utarbeide en kravspek for fagredaksjonenes arbeid, og vi må ytterligere presisere forhold knytta til læringsteknologien. Det er sendt ut forespørsel til aktuelle møtedeltakere, og vi håper at vi kan konkludere med at dette lar seg gjennomføre med de fleste aktuelle aktører. Det er enkelte som signaliserer at de ikke har anledning til å møte mer enn en dag. Det kan derfor være at de som møter for fagredaksjonene har et ettdagsseminar, mens prosjektgruppa har et todagersseminar.

0 kommentarer:

Template Designed by Douglas Bowman - Updated to Beta by: Blogger Team
Modified for 3-Column Layout by Hoctro